Geen categorie Improve Samenwerken4 februari 2014

Samenwerken aan kwaliteit
Fitness is een sport die je individueel in een sportschool beoefend. Een personal coach of competitiedrang ten opzichte van je medesporters stuwen je prestaties op.

Voor testers in een softwareontwikkeltraject was dat niet anders. De tester was individueel verantwoordelijk voor de kwaliteit van een systeem. Hooguit bijgestaan door testmanagers of testcollega’s. Soms met het vinden van zoveel mogelijk fouten in het systeem als belangrijke motivatie

Met de komst van Agile software development is dit veranderd. Testen en kwaliteit zijn een teamverantwoordelijkheid geworden. Makkelijker gezegd dan gedaan. Hoe zorg je er nu voor dat dit daadwerkelijk vorm krijgt? De tool FitNesse kan daar bij helpen.

Een prima basis voor testen
Een aantal jaar geleden hebben we binnen Trivento de tool FitNesse geïntroduceerd in onze developmentmethode. Primaire doel, het geautomatiseerd kunnen uitvoeren van gestructureerde regressietesten. En dat is gelukt. De testen zijn gestructureerd opgezet zodat ze eenvoudig te onderhouden zijn bij businesswijzigingen. Met een druk op de knop worden de testen ook automatisch uitgevoerd. Een goede basis voor regressietesten.

Samenwerking door leesbare testen
Het mooie is echter dat de toegevoegde waarde van de tool FitNesse veel verder gaat. FitNesse laat het team in de scrum sprints beter samen werken. Enerzijds omdat de samenwerking afgedwongen wordt, testers en ontwikkelaars hebben elkaar nodig hebben om de testen goed werkend te krijgen.

Maar zeker ook door de leesbaarheid van de testen. Voor alle betrokkenen is duidelijk wat er getest wordt. Zowel technische – als  functionele stakeholders kunnen hierdoor een bijdrage leveren aan een betere testdekking. Samenwerken binnen het team en met de klant.

Bovendien is na het uitvoeren van de testen in één oogopslag het resultaat van de testen te zien. Directe feedback over de kwaliteit van het systeem.

Leren van je applicatie
Met behulp van FitNesse ontdek je hoe je applicatie werkt, leer je van je applicatie. Het gezamenlijk opstellen van de testspecificaties geeft al inzicht in de mogelijkheden van je systeem. Ook de hiaten, de onmogelijkheden worden ontdekt. Zo leren alle betrokkenen al van het systeem voordat het gebouwd is.

Zelf gebruiken wij FitNesse ook regelmatig als start voor Exploratory Testing. Een aantal processen/scenario’s worden geautomatiseerd uitgevoerd waardoor de uitgangssituatie voor de uiteindelijke test klaar staat. Daarna handmatig verder grasduinen, wat doet het systeem als…?

Samenwerken aan kwaliteit
Met FitNesse hebben wij binnen ons scrumteam kwaliteit en mate van samenwerking een boost gegeven. Het team voelt een gezamenlijke verantwoordelijkheid . Samenwerken aan kwaliteit is dus zeker mogelijk, met FitNesse als teamsport!

Wil je jouw ervaringen delen? Dan nodig ik je van harte uit om te reageren.